God dag alla medlemmar i Flottans Män!

Alldeles nyligen har årsmötet 2015 genomförts. Vissa påstår att kontinuitet är styrka och stämmer detta så är vår förening stark. Den nya styrelsen är -till absolut största delen- densamma. Undantaget är, att Karl-Heinz lämnat som styrelsesuppleant och Bengt Lagerberg har ersatts. I år återgick vi även till ordningen/kontinuiteten vad gäller årsmötesordförande. De senaste 17 åren har vi haft samma årsmötesordförande, vår hedersmedlem Carl-Gustaf Bergenstråhle, vid 16 tillfällen.

Förutom sedvanliga förhandlingar fick vi en liten återblick på Skeppsgossekåren, bl.a. via en gammal skeppsgossedikt. Vid årsmötet deltog 12% av föreningens medlemmar. Antingen har Ni fått, eller snart kommer att få, årets programblad. Ett litet tips, läs detta och anmäl Dig till någon aktivitet. Vid vår senaste kamratafton sa, en av de inbjudna nya medlemmarna, att det här var hur trevligt som helst, tänk vad man missat genom att inte vara med i Flottans Män.

Vad gäller programutbudet så är det i år inte heller några större nymodigheter, alltså kontinuitet även i detta avseende. För närvarande har vi en ”udda” aktivitet på gång, nämligen ett besök i Karlskrona för att besöka Marinmuseum och få en guidad tur på det gamla varvsområdet. I mitten av maj har vi planerat en vårfest och till denna kommer vi att bjuda in vår danska vänförening från KGS Lyngby. Vad gäller vårt utbyte med vår danska vänförening, så kan vi även här nämna -utan att missbruka- ordet kontinuitet. Detta utbyte är inne på sitt 68:e år.

Vi har under några år genomfört något som vi kallat ”Dragvägens Maritima Dagar”, hur det blir innevarande år är i nuläget lite osäkert. Under alla förhållanden kommer vårt tidigare ”Öppet Hus” att genomföras.

Ni har väl inte missat att ordet Kontinuitet har använts några gånger i texten. Det dyker nu upp bara en gång till, jag lovar. På tal om kontinuitet så vill jag nämna, att två av våra medlemmar har i år varit med i föreningen i ett halvt sekel. Dessa medlemmar är Rune Söderqvist och K-B Bjering. Många föreningar, av olika slag, har problem med medlemsvärvningen. Jag vill inte påstå att det går dåligt i vår förening, men det kunde gå bättre. Jag uppmanar därför alla våra medlemmar att vara behjälpliga med värvningen. Tidigare var det så att krav för medlemskap var ett förflutet i Flottan eller vid KA, numera är allt sjöfolk välkomna som medlemmar. 

På årsmötet omvaldes undertecknad som ordförande. Jag tackar –givetvis- för förtroendet och tänker ”ge järnet” under ”mandatperioden”. I början på förra året skrev jag: ”Nästa år har jag för avsikt, att inte kandidera till posten. Däremot kan jag ställa upp i styrelsen, fortsätta att skriva i medlemstidningen m.m.”. Nu blev det ju inte så –riktigt. Jag kandiderade inte till posten, så långt är det sant. Att jag ändå ställde upp beror på, att styrelsen i övrigt, i stort sett, är oförändrad och har under förra året fungerat oerhört bra. Jag är övertygad om att så blir fallet innevarande år. Ordförandeskapet kan  -ibland men mycket sällan- vara jobbigt, men det har också många glädjeämnen. Kom ihåg detta alla presumtiva ordförandekandidater.   

Vi hörs och ses    Kjell A Jönsson