Välkommen till

Öppet forum 

Denna sida är tänkt att ge plats för Dina berättelser, upplevelser och minnen från örlogstiden eller seglatser i stort, från då och nu. Vi tror att det finns massor av minnen i gömmorna som kan glädja andra.

Du är naturligtvis även välkommen med annat faktamaterial från land och hav, kanske fartygsbilder med någon speciell historia, en anekdot från vårt föreningsliv, eller från Halmstad i stort, eller annat intressant.

Bilder ger ett stärkande inslag till materialet och är alltid välkommet.

Sidan kommer inte att ge plats för politiska utspel, personangrepp eller annat ofördelaktigt. Vi förbehåller oss rätten att redigera insänt material, i samarbete med insändaren.

Vi förutsätter att du undertecknar ditt material med ditt riktiga namn.

Publicerat material kommer att finnas i underkataloger till Öppet forum.

Välkommen med frågor eller material till: leifleif@bahnhof.se  eller  rolfarne@telia.com 

Brev/kort till: Flottans Män, Marinstugan, Dragvägen, 302 38 Halmstad

Välkommen med Ditt bidrag