N a j a d e n

Låt oss för alltid minnas den 4 juli 2014 då Najaden lämnade oss i tomhet, sorg och besvikelse. Det blev 68 lyckliga år tillsammans.

Att så få styrande personer kunde såra så många, kommer förmodligen att sätta sina spår.

När Najaden bogserades ut från Halmstads hamn kom det tillfälligt och på riktigt, stora regndroppar, som säkert var tårar från avlidne Gösta Carlsson, hedersmedborgare i Halmstad, en eldsjäl och oerhört stor vän av Najaden och Flottans Män i Halmstad.

Av en ren händelse ringde även kyrkklockorna när Najaden försvann mot Nissans utlopp.

Gösta Carlsson

.......................................... 

Lite fakta om Najaden

Najaden är 48,8 meter lång, 8,4 meter bred och 3,7 meter djupgående. Därmed är Najaden en av världens minsta fullriggare.

Najaden bygdes i Karlskrona och sjösatte den 11 febr 1897. 1940 hamnspärr i Torekov. 1946 skänks Najaden som gåva till Halmstad stad (av skrothandlare Aronsson) och blir i samband med överlämningen ett civilt fartyg. 1956 flyttas Najaden till sin nuvarande kajplats. 1971-72 nya master. 1976-77 omriggning, masterna målades om. 1984-85 omläggning av däck. 1988 ”Föreningen Najadens Vänner” bildas. 1989 större reparation i Råå. 1990 återkomst till Halmstad. 1990-02 Inredningen återställs. 

 ..............................

 

Flottans Kavaljerer framträdde ett flertal gånger på Najaden. Foto från 2008

 

 ..............................

 

Protestmöte utanför rådhuset på stora torg ang. försäljning av Najaden till Norge

 

 

 

 

..............................

 

Foton från de två sista dagarna i Najadens 68-åriga liv, i Halmstad.

 

 

 

 

 

Tre norska uppdragstagare

 

 

 

 

 

 

 

 

    Det känns oerhört tungt att mista en vän man växt upp med. Hur kunde Ni folkvalda ....

   

Visst är slottet vackert, men tomheten efter Najaden är stor.