Marinstugan, Dragvägen, 302 90 Halmstad. Tfn: 035 10 84 22

E-post: halmstad@flottansman.se

Postgiro: 26 32 56 - 0