Lite fakta om Najaden

Najaden är 48,8 meter lång, 8,4 meter bred och 3,7 meter djupgående. Därmed är Najaden en av världens minsta fullriggare.

Najaden bygdes i Karlskrona och sjösatte den 11 febr 1897. 1940 hamnspärr i Torekov. 1946 skänks Najaden som gåva till Halmstad stad (av skrothandlare Aronsson) och blir i samband med överlämningen ett civilt fartyg. 1956 flyttas Najaden till sin nuvarande kajplats. 1971-72 nya master. 1976-77 omriggning, masterna målades om. 1984-85 omläggning av däck. 1988 ”Föreningen Najadens Vänner” bildas. 1989 större reparation i Råå. 1990 återkomst till Halmstad. 1990-02 Inredningen återställs.

 

En trevlig knopsida där du även kan se hur knopen är uppbyggd.

Klicka här

 

Mycket marint samt många vidarelänkar 

Klicka här 

 

Sevärt om Älvsnabben

Klicka här

 

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Klicka här 

 

Vår marina vänförening i Kongens Lyngby i Danmark.

 Här kan du bl.a. se hur det gick i Sommerfugleskydningen.

Klicka här 

 

Kan du din läxa, ang. sjötermer

Kilcka här

 

Gamla Halmstad med bl.a. bildspel & filmer från förr 

 Klicka här

 

Mycket vacker och sevärd film

 Klicka här

 

Kika in på Vasamuseet. Alla överskrifter = ny hänvisning 

  Klicka här

 

Text till dryckesvisan: Än en gång däran ....

Klicka här

 

En oförglömlig resa, för passagerarna 

 Klicka här

  

På tal om väderstreck - och Halmstad

Klicka här

 

För att kunna läsa pdf-dokumenten behöver du ha Acrobat Reader installerad. Den är gratis och kan hämats här

Acrobat Reader

 

 

Concordia