Flottans Män deltog lördag 2 juni på Österskans som numera heter -FOLKETS RUM-  Föranmälda föreningar fick en plats med ett bord att visa sina speciella föreningsalster på.  Det ska även fortsättningsvis vara en plats för aktiviteter av allmänt intresse.

                                                                                                      Foto: Leif Leihed