Flottans Män Halmstad 75 år

Jubileet avhölls i Siriusordens lokaler, Strandgatan, Halmstad med ca 70 personer som utöver fördjupade samtal - åt, drack, dansade och trivdes.

En tacksamhetens tanke går till alla gäster och medlemmar som genom sin närvaro bidrog till en lyckad kväll.

    Ett stort och varmt tack till alla hjälpande händer som bidrog till att allt fungerade och till allas belåtenhet.

Följande representanter var närvarande: Riks, Kommunen, Danmark, Göteborg, Lysekil, Ängelholm och Varberg samt Nynäshamn gm gratulationsmail.

Utöver Kjell Jönssons välkomsttal hade nio (9) talare anmält sig. Carl-Gustaf Bergenstråhle inledde med ett (som vanligt) utomordentligt välregiserat tal från dåtid till nutid.

Talen i övrigt innehöll både små trevliga anekdoter samt många värmande ord om vår förening som gick rakt in i hjärtat hos närvarande medlemmar.

 The Rachers underhöll med Irlänska folktoner blandat med verbala trevligheter.

Gudrun Jurende (Remkeus) gjorde ett beundrnsvärt jobb med att fotodokumentera jubileet. I vårt  Fotogalleri kan du ta del av alla hennes fina foton som ligger under namnet:

Flottans Män Halmstad 75 år 2014

 

Inga gåvor under jubileumskvällen respekterades av Lysekilsrepressentanter som dagen efter i Marinstugan överlämnade till ordf. Kjell Jönsson -till höger- denna vackra sak i trä. Stort tack! 

 

Foto: Leif Leihed