Flottan har med anledning av sitt 500 års-jubileum 2022, framfört önskemål om manus från föreningarna, till en kommande bok. 

Revidering av texten kan dock ske av riksstyrelsen, före bokens utgivning.

Boken kommer sedermera att beställas föreningsvägen. 

Från vår förening har Kjell Jönsson, med sitt goda minne, framställt ett dokument om vår förening och verksamhet från start till nu. Ett, ur alla synpunkter, viktigt historiskt dokument om hur och när vår förening bildades och hur det har gått genom åren. Ett från grunden välgjort dokument att bygga vidare på.

Leif Leihed har bidragit med några bilder. 

Klicka här