Gör ett besök i vårt marina bibliotek. Register & innehålls förteckning finns (här under) samt i Marinstugan/Kajutan

Klicka här för pdf-format

Kilcka här för xls-format

Ansvarig: Arne Guntell 0702 97 61 53

 

 

 

Vårt bibliotek

Vår förening har funnits sedan 1939. Under denna tid har böcker, i många olika ämnen, skänkts eller inköpts till vårt bibliotek. Under de senaste åren har också en del video- och DVD-filmer tillförts biblioteket. De flesta böcker och filmer har, så klart, en maritim inriktning, men där finns även annat. Uppskattningsvis har ca 40% av bokbeståndet handelsmaritim inriktning. Vad gäller filmer handlar det mesta om örlog.

Vad som finns i biblioteket framgår av registret. Alla föreningens medlemmar har givetvis rätt att låna hem böcker och filmer. Välkommen till Marinstugan och då helst en söndag mellan 09.00 – 11.30, se föreningens program. Låna bok/böcker, eller film/filmer du önskar, notera lånet i härför avsedd bok samt notera när du har för avsikt att återlämna materialet.

När man ändå är i stugan en söndag på tider enligt ovan så kan man passa på att ta en kopp kaffe och prata lite sk…

Hör av Dig om Du som medlem har problem att komma till stugan för att låna något från biblioteket.

FM i Halmstad vill ha ett ”levande” bibliotek