Ytterliggare ett bidrag från Bengt Meijer till vårt Öppet Forum

Om du känner igen någon på bilderna som inte är identifierde eller om du kan årsbestämma foton som saknar uppgift är Du välkommen med info till: Leif leihed eller Rolf Lundblad - se huvudkatalogen Öppet forum 

Klicka här