STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2019
                  
            Ordförande, ceremoniansansvarig,
              kommunikatör och webmaster

                     Lars Ellebring
               lars.ellebring@live.se
                   0708357873

     Vice ordft tillika ordf programkommittén

                  Lars Danielson
         ld.gotland@hotmail.se

                  Sekreterare
             Margaretha Sandelin
    

                      Kassör
               Marita Wöldern

                 
       Ledamot tillika Klubbmästare
                Olle Håkansson

               Övriga funktionärer
                      

                  Programkommitté:
Lars Danielson (ordf), Erik Hoffstedt, Christer Wallin
Kontaktman örlogsflottan och kontaktman försvarsupplysning:
Magnus Thorn

                      Klubbkommitté
Olle Håkansson, Iwan Wöldern, Klas Berg

                          Revisorer:
 Per-Olof Andersson, Lars W. Grönberg, Ragnar Öberg
                           Valberedning:
Per-Olof Andersson /sammankallande/, Olle Håkansson och Göran Kronquist