STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2018
                  Ordförande och pressreferent
                Kommunikatör och webmaster

                 
                Lars Ellebring
        lars.ellebring@live.se
        0708357873

     Vice ordft tillika ordf programkommittén

                  
               Lars Danielson
         ld.gotland@hotmail.se

                  Sekreterare

                 
                (foto saknas)

              Björn L Andersson


                    Kassör

               Marita Wöldern
           (foto saknas)

Ledamot tillika bitr klubbmästare, stugfogde

                  
                  Klas Berg
         lusthusberg@hotmail.com
               070-4641883

                     Ledamot

                  
               Sören Strand
         sm1lf.strand@tele2.se 
               0498-211380 
               070-225 13 80 

               Klubbmästare

                  (bild saknas fn)
            Olle Håkansson
             

                  Ersättare i styrelsen

                  
               Thomas Worms

Bibliotekarie  tillika ersättare i styrelsen

                  
                  Robert Värild
            furst-varild@tele2.se 

Ersättare i styrelsen tillika ledamot programkommittén

                

                  Christer Wallin

               Övriga funktionärer
                        Revisorer:
Olle Håkansson, Per-Olof Andersson, Lars W. Grönberg

                  Programkommitté:
Lars Danielson (ordf), Erik Hoffstedt, Christer Wallin

            Kontaktman örlogsflottan och kontaktman försvarsupplysning:
Magnus Thorn

                           Valberedning:
Per-Olof Andersson /sammankallande/, Olle Håkansson och Iwan Wöldern