STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2016
                  Ordförande och pressreferent

                  
               Olof Berglund  
      berglund.olof@telia.com
               070 57 67 187

      Ledamot tillika ordf programkommittén

                  
               Lars Danielson
         ld.gotland@hotmail.se

                  Sekreterare

                  
                  Lars Ellebring
        lars.ellebring@live.se


       Kommunikatör tillika webmaster

                  

                     Roland Hoas

               roland.hoas@telia.com


                   Kassör

 

 

 

 

 

                  (Bild saknas fn)
               Marita Wöldern

Ledamot tillika bitr klubbmästare, stugfogde

                  
                  Klas Berg
         lusthusberg@hotmail.com
               070-4641883

Ledamot och ceremonimästare

                  
               Sören Strand
         sm1lf.strand@tele2.se 
               0498-211380 
               070-225 13 80 

               Klubbmästare

                  (bild saknas fn)
            Olle Håkansson
             

                  Ersättare i styrelsen

                  
               Thomas Worms

Bibliotekarie  tillika ersättare i styrelsen

                  
                  Robert Värild
            furst-varild@tele2.se 

Ersättare i styrelsen tillika ledamot programkommittén

                

                  Christer Wallin

               Övriga funktionärer
                        Revisorer:
Olle Håkansson, Per-Olof Andersson, Christer Sandblom

                  Programkommitté:
Lars Danielson (ordf), Erik Hoffstedt, Christer Wallin

            Kontaktman örlogsflottan och kontaktman försvarsupplysning:
Magnus Thorn

                           Valberedning:
Per-Olof Andersson /sammankallande/, Olle Håkansson och Iwan Wöldern