program för Flottans män Gotland 2017

26 Januari         Ärtmiddag med Damklubben                                                  kl 18:30  Jan Luthman  " Crossing The Atlantic on The Queen Mary 2-En dröm i uppfyllelse!"

25 Februari        Årsmöte                                                                                    kl 13:00  Gemensamt samkväm med Damklubben. Diskussion om vår gemensamma framtid

30 Mars              Ärtmiddag                                                                                kl 18:30                                Lars Flemström, "Helikopterminnen             

27 April               Ärtmiddag                                                                               kl 18:30                               Gustav Myrsten,min berättelse (ev.bjuder vi in Skeppargillet)        

10 Maj                 Städdag Marinstugan

10 Juni                 Utflykt till Slite                         Buss avg Österport 12:45

Tider och program enligt särskild inbjudan                                                    

28 September    Kräftskiva                                                                                 kl 18:30

26 Oktober         Ärtmiddag                                                                               kl 18:30                                  Iwan Wöldern berättar om Motormuseet i Herrvik

30 November     Ärtmiddag                                                                                kl 18:30                                Christer Wallin "Kanalfärder i England och på kontinenten."

9 December       Jullunch                                                                                     kl 13:00

14 December     Kamratföreningarnas julbön i Domkyrkan                            kl 15:00

15 December     Föredrag Ubåtsjakt i verkliga livet                                          kl 18:00

                            Föredragshållare Kk Christian Allerman

Planerade programpunkter utan nu fastställt datum:                                                     -  ev. en utflykt till Sjöfartsmueet i Slite under försommaren.                                                     -  FM bjuds in till Skeppargillet under våren                                                                                - Förvarsinformation, SVK:s program                                                                                        - Årlig Sjöfartsträff sept.-okt                                                                                            Ytterligare programpunkter kan tillkomma. Mailutskick, följ hemsidan "www.flottansman.se".Läs även Pensionärsmöten på helagotland.se samt GA/GT på torsdagar.

Första programpunkt 2018                                                                                              25 januari          Ärtmiddag med Damklubben                                                   kl 18:30

Anmälan i god tid till Olle Håkansson, 076-8082098 alt e-post

olle.hakansson.eod@telia.com

 FLOTTANS MÄN GOTLAND               TELEFON:070-4641883         Bankgiro:604-3038        Söderväg 56B                               (stugvärdens mobiltelefon)                                        62158 VISBY