program för Flottans män Gotland 2018

25 Januari         Ärtmiddag                                                                                 kl 18:30                             Magnus Thorn kåserar över läget i Marinen

24 Februari        Årsmöte                                                                                    kl 13:00      Gemensamt samkväm med Damklubben. Informatio Marinstugans framtid

 9 Mars              Marinloppis                                                                                kl 18:30  Försäljning av tavlor m.m som inte flyttas till nya Marinstugan eller ställs ut i Tingstäde. Försäljningen avslutas senast kl 16:00 men kan upphöra tidigare om allt redan är slut.                                    

26 April               Ärtmiddag                                                                               kl 18:30   Program meddelas i samband med inbjudan. Tid innehåll kan komma att ändras om nya Marinstugan ännu inte är helt färdigställd.                                                            

27 September    Kräftskiva                                                                                 kl 18:30 Första ordinarie månadsträffen i nya Marinstugan firar vi med kräftskiva och musik 

25 Oktober         Ärtmiddag                                                                               kl 18:30                                Maritimt kåseri. Tema meddelas i samband med inbjudan

29 November     Ärtmiddag                                                                                kl 18:30                               Maritimt kåseri. Tema meddelas i samband med inbjudan

8 December       Jullunch                                                                                     kl 13:00

12 December     Julbön i Domkyrkan                                                                 kl 15:00

 Programpunkter 2019

31 Januari          Ärtmiddag                                                                                kl 18:30                              Aktuell information om vad somm händer i flottan

23 Februari         Årsmöte                                                                                  kl 13:00

Anmälan i god tid till Olle Håkansson, 076-8082098 alt e-post

olle.hakansson.eod@telia.com

 FLOTTANS MÄN GOTLAND               TELEFON:070-4641883         Bankgiro:604-3038                                            (stugvärdens mobiltelefon)                                        62158 VISBY