Damklubben Sextanten Visby

Föreningen bildades år 1981.
2017 inordnades Damklubben i Flottans Män Gotland.

Damklubben är adjungerad i FM Gotland styrelse

Kontakt via FM Gotland