Damklubben Sextanten Visby

Föreningen bildades år 1981.
Vi träffas cirka sex gånger per år plus några styrelsemöten.
Ibland gör vi studiebesök hos olika företag och ibland händer det att vi träffas på en sopplunch på något intressant ställe.
Några gånger per år deltar vi i gemensam ärtmiddag med Flottans Män. Vi har även alltid gemensam jullunch med herrarna i Marinstugan.

Kontakt via FM Gotland