För att bli medlem krävs att man är eller varit anställd i Flottan som militär, civilmilitär eller civilbefattning eller har fullgjort sin värnplikt i Flottan.
Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Medlemskap kan därutöver efter särskild prövning av styrelsen vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens verksamhet.

Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Gotland:Fortfarande aktiv: