Från vänster: Ulla L, Anita J, Ann-Christina,  Anita H och Ulla M.
                                      På bilden saknas Inger L och Kerstin V.

Ordförande
Ulla Lignell  0703-73 77 92, lignellulla73@gmail.com

Vice ordförande
Ulla Martell 0707-36 40 08, ullama9@gmail.com

Sekreterare
Inger Ljungqvist  0766 104 024, grundsund@live.se  


Kassör 
Ann-Christina Andersson 0702-263 896, bjandersson@hotmail.se 

Webbredaktör, medlemsregistrator 
Anita Hogmalm 0708-390 251 anita@hogmalm.com
 
Körsångsledare
Anita Janevik 0702-444 320, anita.janevik@bredband.net 

Suppleant
Kerstin Vännberg   0705 98 68 24 , kerstin.I. berglund@telia.com