Ovan bild på nuvarande styrelse Flottans Män Göteborg.
Sittande V. Lars Erik Uhlegård, Jan Eric Knutas.
Stående V. Leif Andersson, Sture Magnusson,Kent Nordström, Harry Dahl,
Bernt Gustavsson, Gunnar Ekblad,  Lindenhag.Leif. Ej med på bild Boris Lundqvist.

 

F L O T T A N S M Ä N I G Ö T E B O R G
STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER 2019

 FLOTTANS MÄN I GÖTEBORG STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER Styrelse
1.             Ordförande Lars-Erik (Lasse) Uhlegård, 072-397 21 86, lars-erik@uhlegard.se
2.             Vice ordförande Jan Eric Knutas, 070-672 17 62, jan.eric.knutas@tele2.se
3.             Sekreterare Kent Nordström, 076-769 81 08, kent.ae.nordstrom@telia.com
4.             Kassör Leif Lindenhag, 073-934 07 68, leif.lindenhag@gmail.com
5.             Medlemsregister Sture Magnusson, 031-52 30 52, 073-801 23 80, sture.magnusson@comhem.se
6.              Stugfogde Gunnar Ekbladh, 0723-29 99 40, gunnar2328927@hotmail.com
7.             Sångkören Leif Andersson, 070-320 63 15, liffon44@gmail.com
8.             IT- och säkerhet Bernt Gustafsson, 031-29 63 10, 076-171 17 00, begu@sm6bhz.com
9.             Underhållningsansvarig Boris Lundqvist, 031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com
Adjungerad styrelseledamot      
     Karl Harry Dahl, 070-691 32 42, harry.dahl@telia.com Funktionärer
1.             Bibliotekarie Hans Fredriksson, 031-29 05 18, 070-269 05 18, hans.fredriksson@hotmail.com
2.             Klubbmästare Carlaxel Benholm, 070-569 34 37, ingela.benholm@telia.com
3.             Stugfunktion Kjell Åsberg, 031-29 10 07, 073-207 30 02, kjellgunnar343@gmail.com
4.             Stugfunktion Rolf Carlsson, 031-29 39 05, 076-710 27 00, rolfgcarlsson@outlook.com
5.             Redaktör Pejlingar Karl Harry Dahl, se ovan.
6.             Webmaster Anders Andersson, 072-720 98 98, aa.anina@outlook.com
7.             Reseansvarig Per-Olof Eriksson, 031-29 06 55, 070-609 23 14, lipoere@tele2.se
8.             Uthyrning och städning Tore Nyblom, 070-629 18 43, tore.nyblom9@gmail.com
9.             Flaggning Carl Sparud, 031-29 87 93, 070-219 46 93, calle@sparud.net
10.         Gratulationsansvarig Kent Nordström, se ovan.
11.         Gravskötsel Hans Nilsson, 0708-37 74 92, hans.nilsson36@hotmail.com
Revisorer, valberedning
Revisor Thomas Eliasson, 070-963 28 38, thomas.eliasson@swedmec.se
Revisor Curt Jubrand, 031-26 02 30, curt.jubrand@telia.com Revisorssuppleant Lennart Kallerdahl, 070-945 48 44, lennart@kallerdahl.se
Valberedning
Sammankallande Per-Olof Eriksson, se ovan.
Ledamot Hans Nilsson, se ovan.
Ledamot Boris Lundqvist, se ovan.
Övriga funktionärer
Föreningskaplan Bert Löverdal, 072-731 18 16
Vice föreningskaplan Pernilla Törnqvist Tapper, 0504-141 95, 070-629 0617, pernillatornqvist@hotmail.com
Veteranstöd anhörig
Tore Nyblom, se ovan.
Damklubben BOJEN Ordförande Ulla Lignell, 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com
Vice ordförande Ulla Martell, 070- 736 40 08, ullama9@gmail.com
Sekreterare Anita Hogmalm, 070-839 02 51, anita@hogmalm.com  
Adress, e-mail och telefonnummer
Flottans Män Örlogsvägen 6, 426 71 Västra Frölunda E-mail: goteborg@flottansman.se Telefonnummer 031- 29 07 23