Styrelsemedlemmar på bilden 2018
Bakre raden från vänster:
Lars Janevik, Leif Lindenhag, Kjell Åsberg, Karl Harry Dahl, Jan Åke Lindstedt, Bernt Gustavsson, Hans Frediksson, Carlaxel Benholm och Leif Andersson.
Främre raden från vänster 
Anders Andersson, Sture Magnusson, Lars Erik Uhlegård, Jan Eric Knutas, och Boris Lundqvist. 

F L O T T A N S M Ä N I G Ö T E B O R G
STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER 2018

1.Ordförande Lars-Erik (Lasse) Uhlegård 072-397 21 86 
   lars-erik@uhlegard.se

2.Vice ordförande Jan Eric Knutas 030-21 76 2, 070-672 17 62     jan.eric.knutas@tele2.se

3. Sekreterare Lars Janevik 031-91 66 5 6, 070-594 54 82
   janevik@bredband.net

4.  2.e sekreterare Kjell Åsberg 031-29 10 07, 073-207  30 02
    kjellgunnar343@gmail.com

5. Kassör Leif Lindenhag 073-9340768, hem. 072-151 22 29
   leif.lindenhag@gmail.com 

6. Stugfogde inre verksamhet och it frågor Bernt Gustavsson
031-29 23 1 0, 076-171 17 00 begu@sm6bhz.com  
 
7. Klubbmästare Carlaxel (Calle) Benholm 
070-569 34 37 ingela.benholm@telia.com
 
8. Medlemsregistrator Sture Magnusson 031-52 30 52
 073-801 23 80 sture.magnusson@comhem.se 

9. Webbmaster Anders Andersson 072-720 98 98  aa.anina@outlook.com
 
10.Ledare/Sångkören Leif Andersson 031-29 06 84
 070-3206315 liffon44@gmail.com
 
11.Bibliotekarie Hans (Hasse) Fredriksson 031-29 05 1 8,
070-269 05 18. hans.fredriksson@hotmail.com

12.Ledamot Jan Åke Lindstedt 070-960 30 90
janakeli@telia.com 

13.Adjungerad ledamot tills vidare, Redaktör för Pejlingar
Karl Harry Dahl 031-91 32 42 070-691 32 42 harry.dahl@telia.com

14. Adjungerad ledamot tills vidare, Bitr. Klubbmästare Boris Lundqvist, 031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com

15. Uthyrningsansvarig. Tore Nyblom
031- 29 97 06, 070-629 18 43. tore.nyblom9@gmail.com

 

Valberedningen
Sammankallande. Ledamot Per Olof Eriksson 070-609 23 14. lipoere@tele2.se

Ledamot Hans Nilsson 031-23 33 83 070-837 74 92
Hans Nilsson hans.nilsson36@hotmail.com
 
Ledamot Boris Lundqvist 031-992743 070-9390652
bb_lundqvist@bredband.net 

V
eteranstöd Anhörig KontaktmanTore Nyblom
031- 29 97 06, 070-629 18 43. tore.nyblom9@gmail.com

Våra föreningskaplaner: 1. Bert Löverdal tel. 031-38 18 16,
072-731 18 16
2. Pernilla Törnqvist Tapper tel. 070-629 06 17.D A M K L U B B E N  B O J E N 

Ordförande Ulla Lignell 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com

VC. Ordförande Ulla Martell 070- 736 40 08, ullama9@gmail.com

Sekreterare Anita Hogmalm 0708-390 251, anita@hogmalm.com 

Kassör Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se

Ledamot Anita Janevik, 070-244 43 20, anita.janevik@bredband.net                   

Suppleant Inga-Lill Dahl 031-91 32 42, 072-243 56 69, harry.dahl.@telia.com