Styrelseprotokoll från 2012 t.o.m. 2016 och andra dokument
finns tillgängliga i Marinstugan, hos
ordföranden! 

 

Styrelsen från vänster:
H Fredriksson, B Lundqvist, K Åsberg, L Andersson, K H Dahl, L-E Uhlegård, B Kjellstenius,
A Andersson, J E Knutas, T Nyblom, P Josephson, L Janevik, C Benholm och S Magnusson.
På bilden saknas L Lindenhag.

F L O T T A N S M Ä N I G Ö T E B O R G
STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER 2017

1.Ordförande Lars-Erik (Lasse) Uhlegård 0723-972186 
   lars-erik@uhlegard.se

2.Vice ordförande Jan Eric Knutas 0300-217 62,0706721762     jan.eric.knutas@tele2.se

3. Sekreterare Lars Janevik 031-916656, 070-5945482
   janevik@bredband.net

4.  Sekreterare Kjell Åsberg 031-29 10 07, 073-207 30 02
    kjellgunnar343@gmail.com

5. Kassör Leif Lindenhag 0704 434429
   leif.lindenhag@gmail.com 

6. Stugfogde Tore Nyblom 031-29 97 06  070-629 18 43  jaroslava@spray.se
 
7. Klubbmästare Carlaxel (Calle) Benholm 031-693437
070-5693437 ingela.benholm@telia.com
 
8. Medlemsregistrator Sture Magnusson 031-52 30 52
 073-801 23 80 sture.magnusson@comhem.se 

9. Webbmaster Anders Andersson 072-720 98 98  aa@anina.dinstudio.se
 
10.Ledare/Sångkören Leif Andersson 
 070-3206315 liffon44@gmail.com
 
11.Bibliotekarie Hans (Hasse) Fredriksson 031.290518 070 2690518 hans.fredriksson@hotmail.com

12.Ledamot Peder Josefsson 031-690611 076-1388181
peder.josephson@gmail.com 

13.Adjungeradledamot tillsvidare, Redaktör för Pejlingar
Karl Harry Dahl 031-91 32 42 070-691 32 42 harry.dahl@telia.com

14. Adjungerad ledamot til RÅM 2017, Bitr. Klubbmästare Boris Lundqvist, 031-992743, 070-9360652, bb_lundqvist@bredband.net

Valberedningen
Sammankallande. Ledamot Gunnar Ekblad 0702-328927
2328927@hotmail.se

Ledamot Hans Nilsson 031-23 33 83 070-8377492
Hans Nilsson hans.nilsson36@hotmail.com
 
Ledamot Boris Lundqvist 031-992743 070-9390652
bb_lundqvist@bredband.net 

V
eteranstöd Anhörig KontaktmanTore Nyblom 031-29 97 06 070-629 18 43 jaroslava@spray.se  

Våra föreningskaplaner: 1. Bert Löverdal tel. 031-38 18 16; 2. Pernilla Törnqvist Tapper tel. 070-629 06 17


D A M K L U B B E N  B O J E N 

TF. Ordförande Ulla Lignell 0703-737792, lignellulla@73gmail.com

Sekreterare Anita Hogmalm 0708-390251, anita@hogmalm.com 

Kassör Linda Larsson 0707-351886, bojendk.goteborg@gmail.com

Klubbmästare Jarka Nyblom 031-29 97 06, 0736-48 05 87, jaroslava@spray.se

Ledamot Britt-Marie Detterberg 0702-304006, kjellel@tele2.se

Ledamot Christine Forsberg, 0708-813957, onno@bahnhof.se

Ledamot Anita Janevik, 0702-444320, anita.janevik@bredband.net                   

Ledamot Inga-Lill Dahl 031-91 32 42, 0722-43 56 69, harry.dahl.@telia.com