F L O T T A N S M Ä N I G Ö T E B O R G
STYRELSE OCH KONTAKTPERSONER 2019

1.Ordförande Lars-Erik (Lasse) Uhlegård 072-397 21 86 
   lars-erik@uhlegard.se

2.Vice ordförande Jan Eric Knutas 030-21 76 2, 070-672 17 62          jan.eric.knutas@tele2.se

3. Sekreterare Kent Nordström  076-769 81 08
    kent.ae.nordstrom@telia.com

4. Kassör Leif Lindenhag 073-9340768, hem. 072-151 22 29
     leif.lindenhag@gmail.com 

5. Medlemsregistrator Sture Magnusson 031-52 30 52
    073-801 23 80 sture.magnusson@comhem.se 

6. Stugfogde Gunnar Ekblad, 070 -232 89 27                   gunnar2328927@hotmail.com 
 
7.Ledare/Sångkören Leif Andersson, 070-320 63 15 liffon44@gmail.com

8. IT-och säkerhet Bernt Gustavsson
031-29 23 1 0, 076-171 17 00 begu@sm6bhz.com

9. Underhållningsansvarig och klubbmästare Boris Lundqvist, 031-99 27 43, 070-939 06 52, borislundqvist@yahoo.com

Adjungerad styrelseledamot 
Redaktör Pejlingar Karl Harry Dahl 031-91 32 42 070-691 32 42
harry.dahl@telia.com

Funktionärer

1. Bibliotekarie Hans (Hasse) Fredriksson 031-29 05 1 8,
070-269 05 18. hans.fredriksson@hotmail.com

2. Klubbmästare Carlaxel (Calle) Benholm 031-69 34 37, 070- 569 34 37
     ingela.benholm@telia.com

3. Stugfunktion Kjell Åsberg 031-29 10 07. 073-207 30 02
    Kjellgunnar343@gmail.com

4. Stugfunktion Rolf Carlsson 031-29 39 05, 076-710 27 00
    rolf.carlsson@outlook.com

5. Redaktör Pejlingar Karl Harry Dahl, se ovan.

6. Webbmaster Anders Andersson 072-720 98 98        aa.anina@outlook.com

7. Reseansvarig Per-Olof Eriksson  070-609 23 14
    lipoere@tele2.se

8. Uthyrning och städning Tore Nyblom 031-29 97 06,
070-629 18 43 tore.nyblom9@gmail.com

9. Flaggning Carl Sparud 031- 29 87 93 calle@sparud.net

10. Gratulationsansvarig Kent Nordström se ovan

11. Gravskötsel Hans Nilsson 031-23 33 83     hans.nilsson@hotmail.com

Revisorer, Valberedning

Revisor Thomas Eliasson 070-963 28 38 thomas.eliasson@swedmec.se

Revisor Curt Jubrand 031- 26 02 30, 070-266 83 66 curt.jubrand@telia.com

Revisorsuppleant Lennart Kallerdahl 070-945 48 44
lennart@kallerdahl.se

Valberedning

Sammankallande Per Olf Eriksson se ovan
Ledamot Hans Nilsson se ovan
Ledamot Boris Lundqvist se ovan

Övriga funktionärer

Våra föreningskaplaner:
1. Bert Löverdal tel. 031-38 18 16, 072-731 18 16
2. Pernilla Törnqvist Tapper tel. 070-629 06 17.

Veteranstöd Anhörig KontaktmanTore Nyblom se ovan

D A M K L U B B E N  B O J E N 

Ordförande Ulla Lignell 070-373 77 92, lignellulla73@gmail.com

VC. Ordförande Ulla Martell 070- 736 40 08, ullama9@gmail.com

Sekreterare Anita Hogmalm 070-839 02 51, anita@hogmalm.com 

Kassör Ann-Christina Andersson, 070-226 38 96, bjandersson@hotmail.se

Ledamot Anita Janevik, 070-244 43 20, anita.janevik@bredband.net                   

Suppleant Inga-Lill Dahl 031-91 32 42, 072-243 56 69, harry.dahl.@telia.com