Flottans män sångkör 2016-17

Vill du boka Flottans män?
kontakta
Leif Andersson 070-3205315 : liffon44@gmail
eller
Curt Jurbrand 072-3290230 : curt.jubrand@telia.com 

FMS uppträdande med Lasse Kronér, StenaLine 50 år ! 

 Flottans Mäns Sångkör har under alla år uppträtt på sjukhus,
vårdinrättningar, äldreboende, privata tillställningar,och på gator och torg.
Olika utställningar, mässor och andra begivenheter.

Flottans Män Sångkör anses allmänt vara föreningen Flottans Män främsta reklampelare.
Marinstugans Dag, Svenska Flaggans Dag samt Klubbaftnar får med glädje
besök av Flottans Män Sångkör.

Flottans Mäns Sångkör består idag av 3 musiker samt 17 sångare.
Körens uppgift har ända från början varit att roa föreningens medlemmar och stå till olika myndigheters förfogande samt skapa goodwill för Flottan.

Idag har kören en gedigen repertoar.. Arbetssånger till sjöss s.k shanties".
Sånger, om havet och dess män men även andra evergreens av skilda slag ingår.
Evert Taube, Lasse Dahlkvist, Roger Sörensen m.fl. är representerade.
Kören leds av Leif Andersson sedan 2002.

Målet med kören är att få människor att glömma sina bekymmer en
stund, att känna gemenskap och glädje.