Vi är en grupp som träffas och sjunger ett par gånger per månad. Anita Janevik ackompanjerar på dragspel. Vi vill gärna ha in nya sångfåglar i gruppen. Kolla på vår medlemssida hur man blir medlem!  

 

                            Avslutning på vårterminen 12 april 2018

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------