och utan kostnad, vilket för övrigt alla deltagare också gör.

  Flottans Män i Gölteborgs Marinstuga byggdes om och till av ett antal FM entusiaster 1987.
Klicka på länken nedan för att läsa om och följa bygget 

Marinstugan