Intressanta hemsidor, Youtube och länkar. 
Flottan's Män i Göteborg

 

 

 

 

 

 Stridsbåt 90 "Crachstoppar"! 

Föreningen M20                                http://www.minsveparen.se

HMS Älvsnabben                                       http://www.alvsnabben.se/

Marin Museum Karlskrona                                http://www.marinmuseum.se/

Kungliga örlogsmannasällskapet (KÖMS)      http://www.koms.se/

Maritiman Göteborg                           http://www.maritiman.se/

Ostindiefararen Götheborg                 http://www.soic.se/

2 hkpdiv/12 Yngve Blå                       http://www.yngvebla.se/

Nordkaparen                                      http://www.nordkaparen.se/

Oscar ll fort                                        http://www.o2fort.se/

Fullriggaren Najadens vänner             http://www.fullriggarennajaden.se/

Marinens Musikkårs Vänner            http://www.marinensmusikkar.se/index.shtml

Marinens Ungdomsmusikkår            http://www.muk.se/
- vaktparaden 2009                            http://www.youtube.com/watch?v=XmhG4HuuyqQ
- Pasadena Rose Parade 2012            http://www.youtube.com/watch?v=9wzwsyoiaRU

Veteranflottiljen                                 http://www.veteranflottiljen.se/  

Flottans Minklubb                             http://www.minklubben.se/

Garnisonssällskapet  i
Göteborg                                            http://www.gsgbg.se/

Sjöofficerssällskapet i
Göteborg                                            www.sosg.se

US Navy (USA: marinstridskrafter)

All Hands (US Navy personaltidning)