Damklubben Bojen Göteborg

_____________________________________________

Maj-Britt Olausson
1929-04-14 --2020-06-17
har lämnat oss. Maj-Britt blev 91 år
och har varit medlem i Bojen i 28 år.
Vila i frid. 
 ____
_____________________________________________

Rapport från Bojens årsmöte 2020

26 februari var det åter dags för vårt årsmöte i Marinstugan och
som traditionen bjuder av festlig karaktär. I år samlades 31 deltagare;
särskilt inbjudna var Lars-Erik Uhlegård, ordf och Jan Eric Knutas
vice ordf. från Flottans Män i Göteborg. 
Efter inledning och parentation av Ulla Lignell tog mötesordföranden
Inger Dahl över klubban och föredrog punkterna på dagordningen.
Under 2020 kommer följande ledamöter att ingå i DK Bojens styrelse: 

Ulla Lignell, ordförande
Ulla Martell, vice ordf.
Inger Ljungqvist, sekreterare (nyval) 
Ann-Christina Andersson, kassör
Anita Hogmalm, webbredaktör, medlemsregistrator
Anita Janevik, ledare för sånggruppen 
Kerstin Vännberg, suppleant (nyval)

Klubbmästeritjänsten är fortsatt vakant. 
Till revisorer utsågs Lena Janevik och Britt-Marie Karlsson.
Till valberedare utsågs Vivan Leino och Maj-Gun Erlingstam. 

Flottans Män Göteborg fick även detta år mottaga en penninggåva om
3.000 kr. 
Britt-Marie Detterberg erhöll veteranmärket efter 15 års medlemskap
i Bojen. 

Kvällen avslutades med spontana vårsånger under ledning av Anita
Janevik på dragspel.

 

 

 

____________________________________________________________________________

            Ulla Jubrand   
      40-04-26 – 20-02-14 
Vår kära Boja Ulla Jubrand har lämnat
oss. Ulla som skulle ha fyllt 80 år i vår
har varit medlem i Bojen sedan 2003.
Vi saknar dig.

_____________________________________________


Fullt med musik och trevlig publik… ... men inget dragspel denna klubbafton 29 januari.
Vår underhållare Bengt Åkerberg hade ett finger i bandage.
Därför spelade han endast på keyboard, men lovade återkomma
med dragspelet vid senare tillfälle. Bengts repertoar var populär
och alla 28 bojorna sjöng med i låtarna. 
Utan förvarning dök kvällens överraskningsnummer upp:
Fat Mammy Brown alias Silva Andersson, sjungande Brita Borgs
gamla dänga. 
Läcker supé från köket i form av fyllda crêpes. 


_____________________________________________
                           Inga-Lill Dahl

                    35-08-06 – 20-01-28  
Vår kära bojenkamrat Inga-Lill avled den 28 januari.
Inga-Lill var medlem i Bojen i 28 år och under många år
aktiv och drivande i sångkören. Hon var bl a konferencier för
gruppen vid externa uppträdanden. Hon tyckte om att leka
med ord och skrev gärna om texten till kända melodier på ett
kreativt och humoristiskt sätt. Vi kommer aldrig att glömma
hennes inlevelse när hon deklamerar "Att bli gammal”. 
Vi saknar dig Inga-Lill.

 _________________________________________________________________________