ONSDAGEN DEN 24 APRIL, KL 18.30

Våren är här! Välkomna till vår traditionella VÅRSUPÉ.
Silva och Rayny står för maten denna afton.
Pris 150 kr. Föranmälan senast den 17 april till Ulla Martell.
Ta med vinst till lotteriet!
Känn dig hjärtligt välkommen!

_________________________________________________________________________

 Sommartid och Söndagsöppet i Marinstugan!Doften av nygräddade våfflor sprider sig utanför Marinstugan
som denna soliga söndag är fylld med gäster. På plats från Bojen
är bl a Ingrid, Anna-Greta, Britt-Marie och Maj-Gun som njuter av
förmiddagskaffe och frasiga våfflor. 

                

                  Från Bojens årsmöte:

När vi har årsmöte i Bojen är det fest. 
Den 27 februari kl. 18.30 var vår trevliga möteslokal Marinstugan
fylld med förväntansfulla Bojor och en handfull herrar från
Flottans Män. Totalt blev vi 40 personer.  
Till mötesordförande utsågs Inger Dahl, som geschwint lotsade
oss igenom punkterna på dagordningen.

Under 2019 kommer DK Bojen att ha följande styrelse:
Ordförande Ulla Lignell 
Vice ordförande Ulla Martell 
Sekreterare Anita Hogmalm 
Kassör Ann-Christina Andersson
Ledamot Anita Janevik 
Klubbmästeritjänsten är tills vidare vakant
Suppleant Inga-Lill Dahl 

Till valberedare utsågs Kerstin Vännberg och Vivan Leino. 
Till revisorer utsågs Lena Janevik och Britt-Marie Karlsson. 

Flottans Män Göteborg fick mottaga en penninggåva om 3000 kr.

Årets tre veteraner med 15 års medlemskap:
Jarka Nyblom, Lisbeth Olofsson och Siv Wikström fick mottaga
veteranmärket av Flottans Män Gbg ordförande Lars-Erik Uhlegård. 
L-E Uhlegård utdelade även Flottans Mäns Förtjänsttecken till
Anita Janevik och Anita Hogmalm.


                      Fr vänster: Lisbeth O, Anita J och Jarka N.

Mest uppmärksamhet denna afton fick dock Jarka Nyblom som
efter 13 år lämnade sin tjänst som Klubbmästare i Bojen.
Hon hyllades med blommor, presenter och fick ta emot allas vår
uppskattning för sitt stora engagemang och den trivsel hon skapat
omkring sig och för det föredömliga sätt hon skött klubbmästeriet
på under åren.  Stort tack Jarka!