Bildsvep från vårsupén...             

I strålande kvällssol hälsade vi våren välkommen
med sång på bryggan utanför Marinstugan.


 

 

Efter sången fick vi avnjuta en läcker laxsupé med goda tillbehör.
Curt och Lasse från Flottans Män serverade. Härlig, uppsluppen
stämning, tal och mer allsång och många vinster i lotteriet.
Kvällen förlöpte snabbt.

 

        

Från Damklubben Bojens årsmöte:

30 medlemmar trotsade kylan och kom till årsmötet den 28 februari 2018.
Särskilt inbjudna var Lars-Erik Uhlegård och Harry Dahl från Flottans Män.

                     Två nya medlemmar i styrelsen:

Ordförande Ulla Lignell
Vice ordf. Ulla Martell, nyval
Sekreterare Anita Hogmalm 
Kassör Ann-Christina Andersson, nyval 
Klubbmästare Jarka Nyblom 
Vice klubbm. Christine Forsberg         
Ledamot  Anita Janevik
Suppleant Inga-Lill Dahl  

Till valberedare på ett år utsågs Lisbeth Olofsson och Kerstin Vännberg.

                                      ___________________

Årets tre veteraner: June Lamminheimo, Ulla Jubrand och Siv Åhrman fick mottaga veteranmärket av Lars-Erik Uhlegård. Veteranmärket får man efter 15 års medlemskap i Bojen.

                         _______________________

 

På årsmötet avtackades Linda Larsson för sina insatser i styrelsen under det gångna året. Linda har varit kassör och upprättat ett digitalt system för den ekonomiska redovisningen, vilket underlättat styrelsearbetet.  

                ________________________

Flottans Män fick i år mottaga en penninggåva om 2000 kr från Bojen.  

Beslöts att höja medlemsavgiften till 200 kr 2019.