Från Damklubben Bojens årsmöte:

30 medlemmar trotsade kylan och kom till årsmötet den 28 februari 2018.
Särskilt inbjudna var Lars-Erik Uhlegård och Harry Dahl från Flottans Män.

                     Två nya medlemmar i styrelsen:

Ordförande Ulla Lignell
Vice ordf. Ulla Martell, nyval
Sekreterare Anita Hogmalm 
Kassör Ann-Christina Andersson, nyval 
Klubbmästare Jarka Nyblom 
Vice klubbm. Christine Forsberg         
Ledamot  Anita Janevik
Suppleant Inga-Lill Dahl  

Till valberedare på ett år utsågs Lisbeth Olofsson och Kerstin Vännberg.

                                      ___________________

Årets tre veteraner: June Lammenheimo, Ulla Jubrand och Siv Åhrman fick mottaga veteranmärket av Lars-Erik Uhlegård. Veteranmärket får man efter 15 års medlemskap i Bojen.

                         _______________________

 

På årsmötet avtackades Linda Larsson för sina insatser i styrelsen under det gångna året. Linda har varit kassör och upprättat ett digitalt system för den ekonomiska redovisningen, vilket underlättat styrelsearbetet.  

                ________________________

Flottans Män fick i år mottaga en penninggåva om 2000 kr från Bojen.  

Beslöts att höja medlemsavgiften till 200 kr 2019.