Ulla Lignell – Ny tillförordnad ordförande  

Ulla Lignell valdes vid årsmötet till vice ordförande i Bojen.  
Ulla har varit medlem i Bojen sen hon ”gick i pension” 2010.
Hon arbetar dock fortfarande ett par dagar i månaden som
hörselpedagog på Hörselverksamheten vuxna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med det som har varit hennes profession
i livet: allt inom hörselvård.  
Ulla började sin utbildning till audionom1964 och vidareutbildade
sig senare till vård- och tolklärare. Hon har arbetat med utbildningar
och tolkning.
Ulla är en kvinna med glatt humör och många järn i elden.
Hon är aktiv i föreningslivet. Sedan 2013 är hon ordförande i logen Orions Damklubb. Hon är revisor i Visans Vänner i Mölndal och på fritiden spelar hon även Ukulele.
Ulla bor med man i Fjärås och arbetar gärna i sin trädgård, umgås med barn och barnbarn, tycker om att resa, vara ute på havet och umgås med vänner när hon får tid över.   
I och med Anne-Marie Hammarstrands bortgång är nu Ulla Lignell tillförordnad ordförande i Bojen.

Vi önskar henne lycka till i styrelsearbetet.