Damklubben Bojen Göteborg

_____________________________________________

 

 En riktigt GLAD PÅSK!
önskar vi alla våra medlemmar i Damklubben Bojen i Göteborg!

Nu har några av oss blivit vaccinerade, men än vågar vi inte
kalla till några medlemsmöten. Våren och sommaren närmar sig,
så kanske kan vi träffas utomhus så småningom.

Många hälsningar från Bojens styrelse.
/Ulla Lignell

 

_________________________________________________________________

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

Styrelse 
Ulla Lignell, Ordförande Ulla Martell, Vice ordförande
Inger Ljungqvist, Sekreterare, Ann-Christina Andersson, Kassör,
Anita Hogmalm, Webbredaktör, medlemsregistrator
Anita Janevik, Ledamot, Kerstin Vännberg, Suppleant                     

Styrelsen har under året haft fyra möten, utöver de fysiska mötena har
telefonkontakt tagits när olika beslut krävt det.
Övriga funktioner
Firmatecknare: Ulla Lignell och Ann-Christina Andersson
Revisorer: Lena Janevik och Britt-Marie Karlsson
Valberedning: Vivan Leino och Maj-Gun Erlingstam
Aktiviteter under året
2020 blev ett annorlunda år! Coronaviruset lamslog hela världen.
Även vår föreningsverksamhet drabbades hårt. Bojen hann genomföra
en klubbafton 29 januari med musikunderhållning av Bengt Åkerberg 
samt sång, musik och uppträdande av våra bojor. Årsmötet hölls i Marinstugan
den 26 februari. 31 medlemmar deltog. Inbjudna från Flottans män var
ordförande Lars-Erik Uhlegård och vice ordförande Jan Eric Knutas. Bojen
överlämnade en penninggåva på 3000 kr till Flottans män Göteberg.
Parentation
Vi hedrade medlemmarna Siv Kvist, Gerd Larsson och Berit Bengtsson med
en tyst minut.
Veteranmärket för 15 års medlemskap utdelades av Lars-Erik Uhlegård till
Britt-Marie Detteberg.
Övriga klubbmöten under våren och hösten tvingades vi ställa in p.g.a.
coronapandemin, regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer och
restriktioner. 
Övriga aktiviteter och händelser
På initiativ av Anita Hogmalm vår webbredaktör startades en Facebookgrupp
för Damklubben Bojen
, 29 medlemmar anslöt sig och har kunnat ha kontakt
digitalt under året.
Sånggruppen under ledning av Anita Janevik har haft sex träffar utomhus under året.
DK Bojens hemsida, som ligger under Flottans Män Göteborg, har kontinuerligt
uppdaterats av Anita Hogmalm.
Informationsbrev har skickats ut till medlemmarna vid två tillfällen.
Verksamheten i siffror.
Damklubben hade vid årets slut 52 medlemmar. Årsavgiften var 200 kr.
DK Bojens ekonomi är fortsatt god. 

Styrelsen tackar DK Bojens medlemmar för det gångna året. Vi ser fram emot
och hoppas  att vår verksamhet snart kan starta upp igen! 
Fjärås 24 februari 2021/Ulla Lignell ordförande       ____________________________________________________________________________

Nu har vi lämnat år 2020 bakom oss och blickar framåt!
Vi i styrelsen vill genom mig önska Er alla en God fortsättning på 2021
och hoppas att vi snart blir vaccinerade. I dagsläget vågar vi inte planera
in några möten. Hoppas att ni ändå hittat något att göra som känns positivt
för Er! Telefonsamtal och många promenader med picknick har det blivit för
Håkan och mig. Vi i styrelsen har tagit ett beslut att vi kommer att halvera
årsavgiften för 2021. 100 kr blir den summa ni ska sätta in på plusgiro
489 50 - 0. (Ni som redan har betalat 200 kr kommer att få tillbaka hälften).
Så fort läget med Corona ändrar sig, så att vi kan träffas, hör vi av oss.
Till dess skickar vi i styrelsen många varma hälsningar till er alla! Sköt om Er!
Vi ser fram emot ljusare tider!!! 
2021.01.15.
Damklubbens styrelse
genom/ Ulla Lignell ______________________________________________________________

 

In memoriam 

Gittan Andersson, 87 år 

En tidigare medlem i Bojen, Gittan Andersson,
gick bort på julafton 2020, närmast sörjd bl a av
sin syster, vår bojenmedlem, Lisbeth Olofsson. 

Bojor som varit med länge minns Gittan som en
glad och aktiv medlem. Gittan var en uppskattad
sekreterare i styrelsen under flera år och avgick
vid årsmötet i februari 2012. 

Vi lyser frid över hennes minne. 

 

____________________________________________________________