ONSDAGEN DEN 27 FEBRUARI, KL 18.30 

Välkommen till BOJENS ÅRSMÖTE!  Styrelsen informerar om det
gångna året och Damklubben Bojen bjuder sina medlemmar på
en god supé.                  
 

Föranmälan senast den 20 februari antingen på listan i Marinstugan,
till klubbmästare Jarka Nyblom tfn 031 29 97 06; 0736-48 05 87 
eller till Christine Forsberg 0708-81 39 57.