För att uppfylla kraven för medlemskap kan vara att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen försvaret eller andra marina intressen kan också meritera för medlemskap.

Medlemsavgiften för FMG är 300:- per år.Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Göteborg:Fortfarande aktiv: