I detta album visar vi några Kempe teckningar

Tecknaren Ragnar Kempe föddes den 5/12 1903 i Skövde. Han kom 1922 till Kungl.Flottan som torpedmatros. Sina första teckningar gjorde han 1924. Ingen har som han skildrat livet i Flottan under 1920--talet. Kempe lämnade Flottan 1929.

Bilder från Riksårsmöte 2016 och 2017 återfinns också under "Välj album"

 Välj album: