Anvisningar för Flottans Män vad avser hedersbevisningar,
traditioner och ordning vid sammankomster m.m.

Klicka på denna länk: Flagg och Heders 2017