I dag finns det ca 4000 medlemmar fördelade på 25 lokalföreningar.