Styrelsen

Ordförande Lars Linde              0431-14118
Vice Ordförande Sven Persson
Sekreterare Laila Lembke
Kassör Anders Rick
Ledamot Kurt Romare
Ledamot/ Webb Bertil Lundvall
Ledamot/ Informationsansvarig Gunnar Gunnarson  042-344393
Klubbmästare Lars Linde
Vice Klubbmästare Vakant (festkommiten)
Klubbmästar suppleant Sven Persson

 
Styrelsen 2017 : Anders, Bertil, Kurt. Laila, Gunnar, Lars, Sven, Claes-Göran.

Revisorer

Revisor NilsÅke Frennesson
   

Valberedning

Ordförande Kjell Värnbrink
Ledamot Kjell väljer lämpl ur förening

Kommittéer

Fest, Flagga Lars Linde, Kurt Rommare
Webb Bertil Lundvall
   
Fest, Flagga, Trädgård* Kurt Romare
Fest Lars Linde
Flagga Kurt Rommare

<p* p trädgården.< i arbete större vid till hjälper medlemmar Övriga>* Övriga medlemmar hjälper till vid större trädgårdsarbeten.