Samtal om sjöförsvaret

2020-05-26 Kungl. Örlogsmannasällskapet – Samtal om sjöförsvaret. Något för alla Flottans Män att ta del av

Detta samtal är väl värt att spridas till Flottans Män.

KÖMS samtal KÖMS hemsida med introduktion

Youtubelänk för att ta del av samtalet