Stora Tratten

2020-05-19 Vår ö - Stora Tratten

Stora Tratten i Stockholms skärgård tillhör hela föreningen och oavsett vilken lokalförening du tillhör är du välkommen att boka en stuga där. Föreningen satsar fortlöpande på anläggningen och i år har en ny brygga införskaffats och stugorna har bl.a. fått nya madrasser. Du hittar allt om Stora Tratten genom att följa denna länk: Stora Tratten

Trattenkommittén bedömer att Stora Tratten ska kunna hållas öppen precis som den brukar med gästhamn och stugor under sommaren 2020. Dock med undantaget att det gemensamma midsommarfirandet kommer att behöva ställas in med tanke på förbudet om sammankomster om max 50 personer.
 
Respektera Vaxholmsbolagets uppmaning gällande resor i Stockholms skärgård
https://waxholmsbolaget.se/trafikinformation/res-ansvarsfullt---om-du-maste

Kommittén har också beslutat att häva avbokningsreglerna i år, för att inte ovissheten ska vara drivande i att avboka en stuga. I år kommer vi därför återbetala 100 % av kostnaderna vid en avbokning, oavsett när denna görs.
Vid frågor, kontakta gärna kommittén med adress storatratten@flottansman.se eller kansliet
Trattenkommittén