Varvshistoria i Karlskrona

2016-06-07 Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona dokumenterar varvet och de fartyg som byggts där. Genom att klicka på länken nedan kommer du till föreningens hemsida

VHFK